2011. február 21., hétfő

Virtuális séta Szandán


A Szent Orbán- templom homlokzata, rajta az építés dátuma (1911)
A templom oldalról, mellette kereszt
Szent Orbán, Szandaszőlős védőszentje
Utcarészlet
Szobor egy ház homlokzatában
A plébánia épülete
A művelődési ház
Posta

Főtérrekonstrukció

Szolnok Épül, Szanda Szépül: 650 milliós fejlesztés

Szolnok egyik legnagyobb városrésze, Szandaszőlős jelentős fejlesztések otthona lesz az elkövetkező egy évben. A „Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval” projektnek köszönhetően a városrész központja megújul, igazi kisvárosi arculatot kap, jobbá és komfortosabbá téve az itt élők és az ide betérők mindennapjait. A közel 655 millió forintos összköltséggel megvalósuló beruházást az Európai Unió több, mint 447 millió forinttal támogatja.

Szandaszőlős a megyeszékhely egyik legnagyobb városrésze, melyet sokáig önálló településként tartották számon, majd 1968-ban Szolnokhoz csatolták. A főleg kertvárosias jelleget mutató településrész népességszáma növekvő tendenciát mutat, azonban az itt található közintézmények állapota már nem felel meg a mai kor követelményeinek, a közösségi terek hiányát az itt lakók egyre inkább érzik.
A Szandaszőlősön uniós támogatással megvalósuló városrehabilitációs pályázat jelentős mérföldkő a településrész életében, melynek keretében közösségi ér létesül a központ tengelyének számító Gorkij út északi és déli oldalán. Az északi oldalon a térkialakítással létrejön egy gyalogos tengely, mely a fejlesztés helyszíneit kapcsolja össze. A középső térrész dísztéri funkciót kap, melyen szökőkút és pihenőpadok kapnak helyet. A Krúdy utca felé eső térrész összefüggő, egységes burkolattal egy rendezvénytér szerepét tölti majd be. A Gorkij utca déli oldalán lévő beépítetlen területen további parkkialakítás valósul meg pihenőpadokkal, fasorral.
A központ másik, számos közintézménynek otthont adó utcája, a Munkácsy Mihály utca mentén 18 parkolóhely felújítása valósul meg, 58 új parkoló állás kialakítása mellett. Az út mentén található játszótér fejlesztésének köszönhetően a szandaszőlősi gyerekek ügyességi pályás játszóteret kapnak, melyet nagyobb és dúsabb növényzetű pihenőpark vesz majd körbe.
A városrész centrumában található a művelődési ház, mely a szandaszőlősiek legfőbb rendezvényhelyszíne, otthont adva kisebb és nagyobb rendezvényeknek, civil szervezetek programjainak. Az épület állapota nem felel meg a mai kor igényeinek, így a pályázat keretein belül az épület hőtechnikai felújítására, nyílászáró cserére, vizesblokk kialakításra, burkolat felújításra és technikai eszközparkjának részleges cseréjére kerül sor.
A művelődési ház mellett kialakításra kerül egy fedett agóra is, egy fedett, de egyúttal szabadtéri rendezvénytér, amely kulturális és gyermekrendezvények helyszíne lesz.
Fontos fejlesztési elem az városrészben közlekedők és élők számára a Krúdy út felújítása, mely valaha a település főutcájának számított. Napjainkra ezen funkcióját elvesztette, de továbbra is jelentős forgalmat bonyolít. A fejlesztés keretében teljes hosszában burkolat- és járdaépítés, vízelvezetési rendszer kiépítése valósul meg.
A városrészen belüli közlekedés elősegítését szolgálja az úgynevezett „festő utcák” pormentesítése is, mely 16 utcát érint. További fejlesztési elem egy gyűjtőút kiépítése (Munkácsy út- Szinyei Merse Pál út), illetve a Munkácsy út egy hiányzó szakaszának megépítése, melyekhez kapcsolódóan járdakialakítás is megvalósul.
A városrehabilitációs projektet konzorciumi formában, három partner – Szandaszőlősért Egyesület, Rutin Plusz Kft., Gulyás Sped Kft. – bevonásával valósítja meg a kedvezményezett, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. A magánerős beruházások keretében a központban található vendéglátóegység és virágüzlet bővül, felújításra kerül. A településrészen található benzinkúthoz kapcsolódóan egy kétállásos autómosó kerül kialakításra, ami modern, professzionális gépekkel, prémium kategóriás, 100%-ban biológiailag lebomló vegyszerekkel üzemel majd, komplett szolgáltatást nyújtva a járművek tisztántartására. A mosó fejlesztése mellett a meglévő kút két kútfejjel történő bővítésére is sor kerül a projekt keretében. A Szandaszőlősért Egyesület által szervezett programsorozat a fenti beruházásokat kíséri végig azok zárásáig, 2011. szeptember 30-ig.
A fejlesztések 654.075.670 Ft összköltséggel valósulnak meg, melyhez az Európai Unió 447.125.000 Ft támogatást biztosít.

Oktatási intézmények

Szandaszőlősi Általános Iskola (5008 Szolnok, Gorkij út 47., Telefon: 06-56-424-610, 06-56-420-524, 06-56-411-305, Fax: 56/424-610,  www.szandaiskola.hu    

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ( Kilián út 1., Telefon: 56/512-530), www.szrfk.hu 

Szandai kuriózumok

2011. február 10., csütörtök

Katonai objektumok


Itt található az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj, és az MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj. A szandaszőlősi sportrepülőtéren hagyományosan júliusban megrendezésre kerül az ország egyik legrangosabb ejtőernyős célba ugró versenye, a Hüse Károly Emlékverseny, magyar bajnokság. Minden évben, szeptember elején a Budapest-Szolnok vasútvonal átadásának évfordulóján rendezik meg a Szolnoki Katonazenekari Fesztivált, melynek házigazdája az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis alárendeltségébe tartozó Légierő Zenekar Szolnok. 

A szandaszőlősi objektum a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság alárendeltségébe tartozik. Az objektum 1949-től, rövid megszakítással a Magyar Néphadsereg, illetve a Magyar Honvédség repülőszakembereinek kiképző központja1984-ben a Szolnokra telepített helikopter-és szállító-repülőgép bázison megalakult az MN 89. Vegyes Szállítórepülő Ezred. Szentkirályszabadjáról MI-8-as helikopterek, és az AN-26-os repülőgépek települtek át Szolnokra. 2004-ben az MH 87. Bakony Harcihelikopter Ezred és a Szállítórepülő Ezred jogutódjaként jött létre az MH 86. Szolnok Helikopter Ezred. Ebből alakult meg a 2007. március 1-jén létrehozott MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, amellyel kapcsolatban elvárás a NATO-követelmények teljesítése is. Mindez tükröződik a katonai szervezet felépítésében és a kiképzési feladatok végrehajtásában. A katonai szervezet folyamatosan alkalmazkodik a követelményekhez, vállalja a kihívásokat.
Az alakulat alapfeladatait egy szállítóhelikopter zászlóaljjal, egy harci helikopter zászlóaljjal és egy kiképző repülőszázaddal oldja meg. A Mi-8-as közepes szállítóhelikopter két, egyenként 1500 lóerő teljesítményű hajtóműve forgatja a rotorokat. Huszonnyolc katonát vagy négy tonna terhet juttathat a célterületre. A másik meghatározó forgószárnyas a MI-17-es közepes szállítóhelikopter, amely az előbbi típusnak továbbfejlesztett változata. A Mi-24-es harci helikopter óránként akár 335 kilométeres sebességet is elér. Az erős fegyverzetű, páncélozott helikopter elsődlegesen harckocsik megsemmisítésére szolgál, ám fedélzeti rakétái, négycsövű, nagy űrméretű géppuskája alkalmassá teszik több földi cél elleni harcra. A kiképző repülőszázad JAK-52-es repülőgépein tanulnak a jövő helikopter pilótái és a sugárhajtású repülőgépek hajózói.MH 86. Szolnok Helikopter Bázis


Az egység feladata és rendeltetése:
•  katonai erő alkalmazását igénylő esemény, nemzeti, illetve nemzetközi válsághelyzet kezelésére bevetett csapatok légi szállítása, illetve harctevékenységének légi tűztámogatása, oltalmazása
•  légi kutatás-mentés ellátása a Magyar Köztársaság teljes területén
•  bel- és külföldi katonai és gazdasági célú légi szállítások
•  hadműveleti és gyakorló repülések végrehajtása
•  hajózó és repülőműszaki oktatás biztosítása
•  a NATO Flying Training in Canada programmal kapcsolatos feladatok végzése
•  katonai repülő hagyományok ápolása
•  szárazföldi csapatok oltalmazása, légi támogatása
•  készenléti szolgálatok ellátása
•  harcászati légi deszant feladatok végrehajtása
•  természeti csapások, az ipari és környezeti katasztrófák következményeinek felszámolása
•  az ellátás-utaltság rendben kijelölt szervezetek logisztikai támogatása
•  állami és katonai felsővezetők légi szállítása
•  Szolnok Repüléstörténeti Kiállítóhely fenntartása, a kiállított technikai eszközök karbantartása


Az egység Szolnok mellett a Tiszától keletre fekvő nagy múltú repülőtéren települ. A 2000 méteres fel-leszálló pályával rendelkező repülőtéren az 1940-es évek elejétől folyamatosan állomásoznak katonai repülők. Ennek köszönhetően napjainkra a város a magyar katonai repülés meghatározó tényezőjévé vált. Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, a megszűnő MH 86 Szolnok Helikopter Ezred jogutódja, annak személyi és technikai bázisán, 2007. március 1-én kezdte meg működését.
Szolnok Megyei Jogú Város képviselő testülete kérése alapján, a megalakuló új egység is viseli a város nevét, és jelvényében annak címerét.
A bázis fő fejlődési irányvonala az alapfeladatok végrehajtása mellett, a NATO követelmények teljesítése, amely az újonnan megalakított szervezet felépítésében és a kiképzési feladatok végrehajtásában realizálódik.
Feladatait egy szállítóhelikopter zászlóaljjal (MI-8 és MI-17 közepes szállítóhelikopterekkel), egy harci helikopter zászlóaljjal (MI-24D, MI-24V és MI-24P harci helikopterekkel), és egy kiképzőrepülő századdal (JAK-52 repülőgépekkel) látja el.


Parancsnoki állomány

Lamos Imre
dandártábornok

Varga Csaba
ezredes

Koller József
alezredes

Kun Szabó István
ezredes

A tájékoztatásért felelős személy:

Fábián Edit őrnagy
Telefon: 56/505-100/75-25
Telefax: 56/505-177
E-mail: mh86heli@regiment.hu


MH 86. Szolnok Helikopter Bázis
Cím: 5008 Szolnok, Szandaszőlős, Kilián út 1.
Postacím: 5008 Szolnok Pf. 5.
Telefon: 56/505-100
Telefax:56/505-177
E-mail: mh86heli@regiment.hu

Honlap: http://www.hm.gov.hu/honvedseg/mh_86._szolnok_helikopter_bazis


MH 25/88 Könnyű Vegyes Zászlóalj
A Magyar Honvédség 25/88 Könnyű Vegyes Zászlóalj jogelődje az MH 88. Gyorsreagálású Zászlóalj, 1993 szeotember1-én alakult meg, mint Légimozgékonyságú Zászlóalj.1994. június 27-én a Magyar Köztársaság elnöke (Göncz Árpád) csapatzászlót adományozott a katonai szervezetnek. A haderő átalakítás keretein belül 1996. március 1-vel került átszervezésre, mint Gyorsreagálású Zászlóalj, 2000.október 1-én, mint MH 1. Könnyű Vegyes Ezred, majd 2004. szeptember 1-én már, mint 25/88 Könnyű Vegyes Zászlóalj kezdte meg működését. A zászlóalj tevékenységének elismeréseként a csapatzászló adományozásával egyidőben 1994-ben első szalagot, 2005-ben második szalagot kapott a Magyar Köztársaság elnökétől és ugyanekkor harmadik szalagot pedig Szolnok Megyei Jogú Város polgármesterétől.
A zászlóalj, feladatait a MH 25. Klapka György Lövészdandár (Tata) szolgálati alárendeltségében hajtja végre.


Az alakulat parancsnokai

1993-2004 Keresztúri László ezredes
2004. november 1 – 2006. június 11-ig Sándor Zsolt alezredes
2006. június 12 – 2007. július 31-ig Apáti Zoltán őrnagy (megbízott parancsnok)
2007. augusztus 01 - 2008. július 31-ig– Sándor Zsolt ezredes
2008. augusztus 01 - 2009. május 31-ig Krakkai Csaba őrnagy (megbízott parancsnok)
2009. június 01 – 2009 július 08-ig Sándor Zsolt ezredes
2009. július 01 - Ruszin Romulusz ezredes

Gyalogsági fegyverzete:
AK 63 gépkarabély, PKM  géppuska, P9RC szolgálati pisztoly, KGP-9  géppisztoly

Páncéltörő fegyverzete:
9K111 páncéltörőrakéta-rendszer, 9K115-2 (METISZ) páncéltörőrakéta-rendszer, RPG-7  kézi páncéltörő gránátvető.
Tűztámogató eszközök:
37M 82mm. Aknavető
Speciális fegyverzete:
SZVD távcsöves puska, GEPÁRD M-1 romboló puska, SZÉP M-1, M-2 mesterlövész puskák
Speciális haditechnika:
BTR-80 és BTR–80A harcjárművek toronyfegyvereikkel, géppuskáival, Légiszállításra átalakított UAZ-469 terepjáró személygépkocsi; PK-1, PK-3 átalakított UAZ-469 híradó rádióállomás; MB 250, 270 CDI terepjáró személygépkocsik; RÁBA H-14, H-18 terepjáró személygépkocsik; RÁBA H-18 alvázra szerelt KD-84 könnyű deszant átkelő készlet
Szállítóeszközként a légiszállításra átalakított, Mi-8T helikopterben belső és külső teherként szállítható, UAZ-969 terepjáró gépkocsik kerültek rendszeresítésre. A zászlóalj természetesen rendelkezik a speciális feladatok végrehajtásához szükséges gépjárművekkel, műszaki és vegyvédelmi eszközökkel, valamint a vezetést biztosító híradó technikai eszközökkel.

Kapcsolatok

A zászlóalj, kiképzési és egyéb feladatait az MH 86. Szolnok Helikopter Bázissal, az ejtőernyős állomány az ejtőernyős felkészítést, illetve az ugrásokat az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóaljjal szoros együttműködésben hajtja végre. A zászlóalj kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, melyből kiemelkedik a holland 11. Légimozgékonyságú Dandárral, a belga Paracommando Dandárral és az amerikai USASETAF-al fennálló kapcsolat. Megtörtént a kapcsolatfelvétel a lengyel 6. Légiroham Dandárral, valamint a brit Lancesteri és Cambriai önkéntesekkel. Az alakulat megalakulása óta élénk és jó kapcsolatot épített ki a helyi és regionális önkormányzatokkal, a történelmi egyházak vezetőivel és a társ fegyveres szervekkel.

Szervezeti felépítés

A zászlóalj szervezetét harcoló, harcbiztosító és logisztikai alegységek képezik. Az egységet gyorsreagálású századok alkotják. A katonai felső vezetést a szervezet megalakítása során olyan elv vezette, hogy egy olyan gyorsreagálású alakulatot hozzon létre, mely bármikor, bárhol, bármilyen körülmények között bevethető és a feladat-végrehajtását nagyfokú önállóság jellemzi.

Vezető szervek

 • Harctámogató század
 • Törzsszázad
 • 1. Gyorsreagálású század
 • 2. Gyorsreagálású század
 • 3. Gyorsreagálású század
 • Logisztikai század
 • Egészségügyi központ

Parancsnoki állomány

 • Ruszin Romulusz alezredes pk.
 • Dr.Varga Bálint alezredes pkh.
 • Pintér Ferenc őrnagy töf.
 • Nagy László törzszászlós vez.zls
Honlap: http://www.hm.gov.hu/honvedseg/mh_2588_konnyu_vegyes_zaszloalj


MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti ZászlóaljAz alakulat jogelődje az 1939. október 1-én-jén megalakult Honvéd Ejtőernyős Zászlóalj volt. A zászlóalj első és egyben utolsó ejtőernyős bevetését 1941. április 12-én hajtotta végre. A zászlóalj a háború további időszakában, mint gyalogos alegység harcolt, majd a háború végén felszámolták. Az ejtőernyős fegyvernem hagyományait az 1951. október 4-én-én Székesfehérváron megalakult ejtőernyős zászlóalj vitte tovább. Az alakulat 1963-ban Szolnokra települt a Thököly úti laktanyába majd 2001-ben költözött tovább jelenlegi helyére, a repülőtérre. Az alakulatnál 1973-ban kezdték meg Mi-8-as típusú helikopterből ejtőernyős ugrások végrehajtását.
A zászlóalj 1991-ben vette fel a Bercsényi László nevét és 1991. március 15-én a honvédelmi miniszter csapatzászlót adományozott az alakulat részére. 1992-ben és 1999-ben az alakulat részt vett a déli határszakasz biztosításában. Az alakulat 1. felderítő százada Magyarország NATO tagságától kezdődően felajánlásra került, először 1999-2003 között az AMF(L) kötelékébe, majd ugyanez a század 2004. január 16-tól már az AMF(L) helyébe lépett NRF kötelékében teljesített féléves készenléti szolgálatot. 2004 augusztusától vesz részt az ISAF  műveletekben, Afganisztánban. 2005. szeptember 1-jétől az alakulat neve: MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj.
A képzést támogatja az MTT (Mobil Training Team), amely az USA kormányának megbízásából segíti a különböző országok hadseregeit, többek között a különleges műveleti képességeik kialakításában. A Bercsényi zászlóalj tagjai különféle "special forces" képzésben részesülnek, mint például a híres green beret (zöld sapkás). A teljes képzés 2 éves, és emellett egy 3 hetes különleges túlélési gyakorlaton vesznek részt (ami állítólag még az ilyen alakulatoknál se átlagos). A kiképzés konkrét segítése mellett a csoport másik fontos feladata a jövőben egy olyan kiképzési program összeállítása, amelynek alapján a zászlóalj a jövőben már önmaga készítheti fel katonáit. Sőt, nem csak saját katonáit. A közeljövő tervei között szerepel ugyanis egy, az MH Béketámogató Kiképző Központ és a Bercsényi-zászlóalj bázisán megalakítandó regionális különleges műveleti kiképző központ létrehozása, amely egyrészt a környező országok, illetve más NATO-tagállamok különleges erői kiképzésének bázisa lehetne, másrészt pedig a Magyar Honvédség egy újabb, NATO-nak felajánlható képességévé válhatna.

A Zászlóalj felszerelése nem nyilvános, de a némileg publikus információk, videók, és képek alapján egy különleges erőkhöz méltóan, átlagon felüli a felszerelésük. Kézi fegyvereik között megtalálhatóak, az MP5, M4A1 SOPMOD, Gepard stb. "A híradást, a biztonságos összeköttetést szolgálják a többsávos, hordozható URH-rádiók is, melyek közül az egyik SATCOM (műholdas) antennával képes a világ bármely pontján lévő hadműveleti területről összeköttetést biztosítani. Emellett kaptak ütés- és vízálló zsebszámítógépeket (Pocket PC handheld) és laptopokat, amelyek (valamint a digitális fényképezőgépek) segítségével a műholdas rendszeren keresztül akár fotót is képesek továbbítani a műveleti területről. Ugyancsak megérkeztek a speciális, nyolcvanliteres, vízhatlan, variálható, gyorsleoldó zárral ellátott hátizsákok, és tesztelik már a jelenlegi repeszálló mellényhez hasonló védelmi fokozatú málha- és védőmellényt is. Ez a különleges erők által tervezett mellény „felhasználóbarát", modul rendszerű, a feladatnak és használó igényeinek megfelelően állítható össze, továbbá eltávolítható nyak- és felkarvédelemmel is rendelkezik. Folyamatosan érkeznek a szükséges fegyverek, felszerelések, új technikai eszközök is"

Honlap: http://www.hm.gov.hu/honvedseg/mh_34._bercsenyi_laszlo_kulonleges_muveleti_zaszloalj
MH Béketámogató Kiképző Központ
2005-04-28 11:23:19


 
Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központ
 
2000. október 1-jén alakult meg a Magyar Honvédség 1. Könnyű Vegyes Ezred részeként, azzal a céllal, hogy a Magyar Honvédség akkori két kiemelt békefenntartó missziójának – az UNFICYP (ENSZ Ciprusi Békefenntartó Erők) és az MFO (Többnemzetiségű Erők és Megfigyelők, Sínai-félsziget) – személyi állományát felkészítse és kiképezze. A Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalásának kiszélesedésével a katonai szervezet feladatrendszere is tovább bővült. Új elemként jelent meg a balkáni hadszíntér különböző misszióiba, az ISAF (Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők) Afganisztánba tervezett törzstisztek felkészítése, valamint az IMOC (Nemzetközi Katonai Megfigyelői Tanfolyam), illetve más nemzetközi programok, NATO- és ENSZ- szemináriumok, továbbképzések, tanfolyamok szervezése. Az MH Béketámogató Kiképző Központ 2004. május 27-től, mint a Magyar Honvédség önálló szervezeti eleme folytatja tevékenységét. 2006. szeptember 28-án a Magyar Köztársaság Elnöke csapatzászlót adományozott a kiképző központ részére. A kiképző központ feladatrendszere – a Magyar Honvédség különleges műveleti képességfejlesztés rövid- és középtávú célkitűzéseinek figyelembevételével – 2007-ben kibővítésre került. Új elemként jelentkezett a nemzeti különleges műveleti alaptanfolyam szervezése és végrehajtása.

Feladatok:
  – szövetségi rendszerben, a különböző nemzetközi szervezetek (NATO, ENSZ, EBESZ – Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, EU, MFO – Többnemzetiségű Erők és Megfigyelők, illetve a nem állandó katonai szövetségek által szervezett és vezetett béketámogató műveletekbe és humanitárius segélyakciókba bevont (tervezett) állomány – hazai és nemzetközi – kiképzésének, felkészítésének megszervezése és végrehajtása; – nemzetközi válságkezelő feladatokra kijelölt kontingensek, műveleti parancsnokságokba beosztott törzstisztek és tiszthelyettesek, valamint katonai megfigyelők – hazai és nemzetközi – kiképzése és felkészítése; – együttműködés kialakítása a NATO, ENSZ, EBESZ, EU kiképzésért felelős szerveivel, osztályaival és más béketámogató műveleti kiképző központokkal; – kiképzők felkészítésének biztosítása, előadók és hallgatók cseréjének megszervezése és biztosítása munkakapcsolat keretében; – béketámogató műveletekben részt vett állomány tapasztalatainak feldolgozása, szakmai konferenciák megszervezése, levezetése. A kiképzés végrehajtása során szerzett tapasztalatok beépítése a felkészítésbe; – együttműködés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Oktatási Központtal, közös felkészítések végrehajtása a Magyar Honvédség valamint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által közösen működtetett misszióban részt vevő állomány részére; – különleges műveleti alaptanfolyam, különleges műveleti szemináriumok és konferenciák szervezése és végrehajtása; – nyelvi felmérések, felkészítések végrehajtása valamint nyelvtanfolyamok biztosítása.

Az ENSZ Békefenntartó Műveletek Főosztálya 2007. április 10-én, oklevéllel igazolta, hogy az MH BTKK által végrehajtott nemzetközi katonai megfigyelő tanfolyamok (IMOC - International Military Observer Course) megfelelnek az ENSZ békefenntartói felkészítési követelményeinek

Múzeum, Könyvtár, Sport

Repülőmúzeum

Hazánkban ez a legnagyobb katonai repülőgép-gyűjtemény, ahol polgári, rendőrségi, vízügyi és sport repülők is szemügyre vehetők. Némelyik gépmadárba beülve elképzelhető, milyen volt régen pilótának vagy utasnak lenni. A szovjet MiG vadászgépek, az Il-18-as és Tu-134-es utasszállító repülőgépek igazi látványosságok. Itt sorakoznak a Magyarországon rendszerben állt helikopterek, sugárhajtású és légcsavaros, vadász és csapásmérő, kiképző és gyakorlógépek, és a „másik oldalon” harcolt Starfighter és Hunter. Az arzenált gazdagítja, egy Il-2-es csatarepülőgép, amelyik a második világháborúban a Balatonba zuhant. A repülés történetén kívül űrhajós relikviák is láthatók. A kiállítás fedett részén repülőgépmotorok, hajtóművek és egyéb alkatrészek gyönyörködtetik a repülés szerelmeseit. A Közép-Európában kuriózumnak számító gyűjtemény 1996-ban bekerült az Aircrafts Museums of the World  katalógusba.
Információ: Magyar Repüléstörténeti Múzeum és Szakkiállítás 5008 Szolnok, Kilián u. 1., Pf.:5., Tel.: 06-56/505-100/7812Könyvtárak


Szandaszőlősi Általános Iskola Könyvtára

Hild Viktor Városi Könyvtár Szandaszőlősi Fiókkönyvtára
Tel: 06/56/240-885  E-mail: konyvtar.szanda@gmail.com Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet.
A művelődési házban működik 1964-től a Hild Viktor Városi Könyvtár Fiókkönyvtára. Fokozatosan nőtt a könyvállomány és bővült a szolgáltatások köre is. A legnagyobb átalakítás 2004-ben történt. A könyvtár alapterülete közel 80 m2-re nőtt, a berendezés teljesen kicserélődött, a nyitva tartási idő megnőtt, a szolgáltatások köre bővült. Közel 15000 kötetes dokumentumgyűjtemény áll az olvasók rendelkezésére.
 A tágas térben a felnőtt és a gyermekirodalom egymástól elkülönítve, szépen tagolva várja az olvasókat. Kényelmes, nyugodt körülményeket biztosítunk a kézikönyvek helyben használatára, sajtótermékek olvasására.

Kölcsönzés: egyes állományrészek kivételével (kézikönyvek, helyismereti gyűjtemény) valamennyi dokumentum kölcsönözhető. A kölcsönzés időtartama 1 hónap.
Heti két alkalommal -kedd és péntek- lehetőség nyílik videofilm és DVD kölcsönzésére.
Térítés ellenében fénymásolást, nyomtatást is vállalunk.
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium anyagi támogatásával eMagyarország Pont működik a könyvtárban. Három számítógépen szélessávú internet elérést biztosítunk, géphasználati díj (100,- Ft/óra) ellenében.


Repüléstudományi Szakkönyvtár


 Cím: 5008 Szolnok, Kilián út 1.,  Tel: (56) 512-530,  E-mail: nagy.imrene@zmne.hu
 Nyitvatartás: H-Cs: 7:00 - 18:00
                        P: 7:00 - 13:00Közélet


Szandaszőlősön orvosi rendelő, tűzoltósági és rendőrségi kirendeltség is található. Szintén megtalálható a Gulyás Speed benzinkútja (gázcseretelep). Szandaszőlős közéletének egyik fontos pontja az artézi kút. Ezen kívül legfőképp az általános iskola köré összpontosul, mely minden évben megrendezi Őszi Vigasságát és újabban a Szandai Halételfőző Versenyt.


Sportolási lehetőség 
 • Sporthorgászat az Alcsi Holt-Tiszán és az élő Tiszán.
 • Vízi sport: Az Alcsi Holt-Tiszán kajak, kenu.
 • A Szolnoki Sportreptéren vitorlázásra, sárkányrepülésre van lehetőség.
 • A katonai repülőtéren sportuszoda.

Szandaszőlős Archívum